Català / Castellano    

Model organitzatiu

El model organitzatiu d’Hospital Plató pretén posar especial èmfasi en les persones, tant en el seus professionals i col·laboradors, com en els seus pacients i familiars. És per aquesta raó que l’excel·lència, la gestió social i la gestió ètica configuren el nostre eix d’actuació.

Entenem l’excel·lència com una manera de fer les coses, i és per això que des de 2003 s’utilitza el model d’excel·lència europeu en la gestió EFQM (European Foundation Quality Management). Aquest model ens permet millorar contínuament la qualitat en l’atenció als nostres pacients. Aquesta vocació per a l’excel·lència ha estat reconeguda amb el Segell d’Excel·lència Europea 500+, atorgat pel Club de Excelencia en Gestión al 2011, i havent obtingut per 2007 i 2009 les certificacions de Segell d’Excel·lència Europea 400+, així com amb el Premi a l’Excel·lència en la qualitat en Hospitals (2005 i 2009) i el Premi en Responsabilitat Social de les empreses sanitàries (2007) atorgats per la Fundació Avedis Donavedian (FAD).

Des del Comitè de Direcció es creen i s’implanten polítiques per afavorir la consecució dels objectius essencials i els valors comuns, transmesos a totes les persones de l'hospital. Es porten a terme estratègies per implicar als grups d’interès i mantenir així un compromís social amb les persones i l’entorn.

Òrgans de govern

Òrgans de governÒrgans de govern

Òrgans de govern


Copyright 2017 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa